skpz nov

Přejít na obsah

Hlavní nabídka

2011

Časopis > Archiv časopisu


Rok 2011

První číslo 1. ročníku


V novém roce vychází další číslo časopisu, které se honosí několika jedničkami stejně jako nový rok. Jelikož existence společnost je již zcela legitimní, může učinit i další kroky související s vydáváním časopisu, jehož název nakonec byl ponechán beze změn – Krizová připravenost zdravotnictví.
Na konci měsíce ledna tak vychází první číslo, které ve svých tématech zvolna navazuje na předchozí číslo věnující se mimo jiné bleskovým povodním – aktuálně přináší nové postřehy z pohledu letecké záchranné služby a dobrovolníků Českého červeného kříže, kteří se podíleli na záchranných prací na Liberecku, vedle toho přináší i pohled pracovníků Krajského úřadu Zlínského kraje a průběh povodní na Moravě. Druhým tématem, které nové číslo současně s novým rokem otevírá, jsou legislativní změny a nechybí ani názor na aktuální téma, které hýbe celým zdravotnictvím a tím je odchod lékařů v rámci akce „Děkujeme, odcházíme“.
Druhé  číslo 1. ročníku

Suplement časopisu 2/2011Ve vzduchu voní jaro a nabitý energií je nejenom vzduch, ale také naše pracovní kalendáře. Jedna akce střídá druhou, a proto jsme v tomto čísle ponechali prostor pro konference první poloviny letošního roku – podíváme se na XI. ročník Konference krizové připravenosti ve zdravotnictví, která se konala ve Sloupu v Čechách, a nakoukneme pod pokličku připravovaného XIV. ročníku konference Medicína katastrof v Luhačovicích.
Z odborných témat se budeme opět věnovat legislativě – novele zákona č. 240/2000 Sb., neboť tento novelizovaný zákon o krizovém řízení je stěžejní pro naši činnost a přináší sebou mnoho otázek, které je nutno zodpovědět, a proto jsme se rozhodli vytvořit prostor i pro zástupce GŘ HZS k vysvětlení jeho zrodu.
A protože v květnu se uskutečnil první seminář pořádaný SKPZ na téma Pandemie chřipky, rozhodli jsme se publikovat jeden odborný příspěvek na téma Reálná ochranná účinnost respirátorů od Ing. J. Slabotinského ze SUJCHBO, který vkládáme do aktuálního čísla jako suplement v plném znění.Třetí číslo 1. ročníku


Suplement časopisu 3/2011Letošní léto bylo plné nových událostí. Mezi ty smutné patří náhlá úmrtí dvou našich členů. Časopis však dává nahlédnout také do proběhlých vzdělávacích  akcí, mezi které patří seminář věnovaný zkušenostem z pandemie chřipky a mezinárodní konference Medicína katastrof, která byla poprvé pořádá v gesci SKPZ v příjemném lázeňském městečku Luhačovice.
Jelikož konference MEKA 2011 Luhačovice byla nejvýznamnější akcí SKPZ, připojila redakce Závěry této konference společně s úvodní přednáškou z Úřadu vlády  ČR jako suplement tohoto čísla časopisu.
Na tyto odborné akce navazují další články věnované novým akčním plánům - Národní akční plán na zvyšování proočkovanosti proti sezónní chřipce a Akční plán Národního antibiotického programu jsou dvěmi z několika akčních plánů Ministerstva zdravotnictví přijatých v letošním roce.
Novým tématem, ve kterém bude pokračovat i další číslo časopisu, se stala přeshraniční spolupráce složek IZS.

Čtvrté číslo 1. ročníku

Suplement časopisu 4/2011

Poslední číslo tohoto roku se věnuje především přeshraniční spolupráci - v rámci zdravotnických záchranných služeb -

v Plzeňském a Libereckém krajim. Přináší také informace z proběhlých konferencí: v Plzni, Hradci Králové, Těchoníně.
Z konference vojenských lékařů, farmaceutů a vojenských veterinářů Vám rovněž zprostředkujeme přednášku MUDr. Štorka o interoperabilitě zdravotnických systémů, která je přílohou tohoto čísla.
Současně jsme poskytli prostor projektu kraje Vysočina, který se věnuje výuce první pomoci na školách již osm let, neboť právě projekty neziskových organizací a krajů budou tématem příštího roku.Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky