skpz nov

Přejít na obsah

Hlavní nabídka

2012

Aktuality


23.3.2012
Informace pro účastníky semináře SKPZ v Brně

V přiložené Informaci naleznete organizační pokyny a program semináře. Učastníci semináře obdrží tištěný sborník abstraktů přednášek, pro zájemce je možnost si u tajemníka SKPZ objednat CD sborník prezentací.


6.3.2012
Metodiky MV k tvorbě krizových plánů a plánů krizové připravenosti


V letošním roce nabyla účinnosti druhá metodika upravující zpracování krizové dokumentace - po Metodice pro zpracování krizových plánů (účinnost od 1.8.2011) to je Metodika pro zpracování plánů krizové připravenosti (účinnost od 1.1.2012). Informaci o tvorbě a obsahu obou metodik přináší časopis 112 v čísle 2/2012 (http://www.hzscr.cz/clanek/casopis-112-rocnik-xi-cislo-2-2012.aspx?q=Y2hudW09NQ%3d%3d).

Dalším schváleným dokumentem je směrnice MV čj. MV-117572-2/PO OKR-2011 ze dne 24. listopadu 2011, kterou se stanoví jednotná pravidla organizačního uspořádání krizového štábu kraje, krizového štábu obce s rozšířenou působností a krizového štábu obce. Směrnice byla publikována ve Věstníku vlády pro orgány krajů a orgány obcí, ročník 9, částka 6 ze dne 30. listopadu 2011, je závazným dokumentem pro orgány krajů a orgány obcí.5.3.2012
Pozvánka na seminář SKPZ v Brně


Ve dnech 27. a 28. března 2012 se v Brně v areálu Kampusu uskuteční další seminář SKPZ. Letošním tématem jsou "Mimořádné události spojené s únikem nebezpečných látek a úloha zdravotnického řetězce". V rámci odborného programu vystoupení zástupci Fakultní nemocnice Brno s jejich zkušenostmi z nácviku příjmu radiačně kontaminovaného pacienta, dále FN Ostrava s prezentací nácviku hromadného příjmu pacientů kontaminovaných chemickou látkou a FN Motol s jejich přístupem k zajištění bezpečnosti zdravotnického zařízení. Program semináře bude zveřejněn v polovině měsíce března.
Zájemci se mohou
přihlásit zasláním vyplněného přihlašovacího formuláře na info@skpz.cz kde si mohou rovněž vyžádat bližší informace k semináři.

Přednášející mohou svůj abstrakt zaslat na email info@skpz.cz v následující struktuře - formulář abstrakta.
Seznam vyžádaných přednášek a přednášejících


5.3.2012
XV. ročník konference Medicína katastrof SR 2012


Dovolujeme si upozornit, že letošní ročník mezinárodní konference Medicína katastrof SR 2012 se uskuteční ve změněném termínu - ve dnech 30.5. až 1.6.2012, jelikož v původně avízovaném termínu se uskuteční důležité jednání zástupců V4. Přikládáme novou pozvánku a registrační formulářpro přihlášení účastníků konference.


23.1.2012
Technical Report - ECDC

Pro veřejné zdraví a organizace zabývající se prevencí přenosných nemocí je důvěra a dobrá pověst životně důležitá. V případě epidemického výskytu infekčních nemocí je nutné podávat důvěryhodné informace, aby uklidnily obavy veřejnosti. ECDC uveřejnilo odbornou zprávu na základě průzkumu odborné literatury z období 2005-2010, který provedl Institute for Social Matrketing z Velké Británie, který ukazuje, jak podávání informací ovlivnilo veřejnost v jednotlivých zemích např. při výskytu onemocnění SARS či při pandemii chřipky H1N1.
Technical Report “A literature review of trust and reputation managament in communicable disease public health“ dostupné na
http://www.ecdc.europa.eu/en/publications/Publications/Trust_Reputation_Management_Report.pdf


1.1.2012
Medicína katastrof - XV. ročník na Slovensku

Ve dnech 6. až 8. června 2012 proběhne další, tentokrát XV. ročník konference Medicína katastrof. Konání letošního ročníku se podle tradiční zvyklosti přesune na Slovensko do Tatranských Zrub.
Své přednášky máte možnost přihlásit do 31.3.2012, přihlašovací formulář pro všechny účastníky je součástí pozvánky.


 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky