skpz nov

Přejít na obsah

Hlavní nabídka

2010

Časopis > Archiv časopisu


Rok 2010

První číslo 0. ročníku

V roce 2010, kdy bylo zahájeno vydávání časopisu Společnosti krizové připravenosti zdravotnictví pro členy, předpokládáme vydání dvou čísel. Rok 2010 je z mnoha důvodů považován za nultý ročník tohoto časopisu, neboť společnost ještě nebyla v době vydání prvního čísla schválena a ani naplněna v době předpokládaného vydání čísla druhého. Pro časopis hledáme vystihující název, redakční rada se pozvolna utváří a obsah samotného časopisu je značně přizpůsoben době zrodu nové společnosti.


Druhé číslo 0. ročníku

V roce 2010 vyšlo při příležitosti konání voleb do orgánů Společnosti krizové připravenosti zdravotnictví ČLS JEP druhé číslo časopisu. Tím dochází kření celé Společnosti, která dostává konkrétní podobu i tvář, a vydané číslo přináší přehled veškerého dění uvnitř Společnosti.
Druhé číslo se věnuje hned dvěma stěžejním událostem letošního roku – a sice Pandemii chřipky H1N1 a bleskovým povodním letošního léta. Téma povodně bude přesahovat i do dalšího připravovaného čísla v příštím roce.
Časopis bude i nadále vydáván pod stávajícím názvem Krizová připravenost zdravotnictví, přičemž stále se jedná o interní časopis určený pouze členům Společnosti, kterým je zasílán prostřednictvím elektronické pošty. Na našich internetových stránkách najdete vždy zkrácenou verzi každého vydané čísla, ovšem zhruba s měsíčním zpožděním oproti datu jeho vydání.


Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky