skpz nov

Přejít na obsah

Hlavní nabídka

Materiály

Odkazy


Koncepce ochrany obyvatelstva do roku 2013 s výhledem do roku 2020 zpracovaná MV-GŘ HZS ČR a schválená usnesením vlády č. 165  ze dne 25. února 2008
http://www.hzscr.cz/clanek/koncepce-ochrany-obyvatelstva-do-roku-2013-s-vyhledem-do-roku-2020-503181.aspx
 

Povodňový plán ČR
www.dppcr.cz/html_pub/d_upk.htm - Náhled


Bezpečnostní strategie ČR 2011
http://kormoran.vlada.cz/usneseni/usneseni_webtest.nsf/0/80C687D66E5D4EC5C125790400491A0D/$FILE/665%20uv110908.0665.pdf


Bezpe
čnostní strategie ČR (2003)
http://www.vlada.cz/assets/ppov/brs/dokumenty/bezpecnostni_strategie_2003.pdf


Strategie boje proti terorismu 2010 – 2012 (MV ČR)
http://www.mvcr.cz/clanek/bezpecnostni-hrozby-337414.aspx


Bílá kniha o obraně a další strategické dokumenty MO ČR
http://www.army.cz/ministr-a-ministerstvo/odkazy/odkazy-46088


Koncepce krizové připravenosti zdravotnictví (MZ ČR)
http://www.mzcr.cz/Odbornik/dokumenty/koncepce-krizove-pripravenosti-zdravotnictvi_1745_1020_3.html


Praktický nástroj pro vypracování plánu připravenosti nemocnic na mimořádné události a krize, včetně pandemie chřipky (WHO ČR)
http://www.who.cz/publikace.htm


Standardy psychosociální krizové pomoci a spolupráce zaměřené na průběh a výsledek, Praha prosinec 2010 (MV –GŘ HZS ČR)
http://pit-cr.info/files/resourcesmodule/@random482fe265a7042/1295345301_Standardy_PsKPS_prosinec2010.pdfNávrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky