skpz nov

Přejít na obsah

Hlavní nabídka

 

Upozornění na blížící se akce

Akce CIMIC Plzeň
10. až 14. září 2012
odborná veřejnost: 13. září 2012

CD sborníky z proběhlých akcí SKPZ je možné objednat u tajemníka SKPZ na emailu info@skpz.cz. .


Interní sdělení členům SKPZ

Vážení členové společnosti, dovolujeme si Vás informovat, že z důvody přípravy výroční zprávy za rok 2011 bude druhé číslo časopisu vydáno v červnu t.r. společně se zmiňovanou výroční zprávou. Děkujeme za pochopení.Vítáme Vás na stránkách Společnosti krizové připravenosti zdravotnictví ČLS JEP (dále jen „SKPZ“ nebo „Společnost“). Vznik SKPZ byl schválen Předsednictvem České lékařské společnosti J. E. Purkyně dne 1.9.2010 díky aktivnímu přístupu Přípravného výboru a dalších spoluzakladatelů, z nichž jmenujme alespoň některé: prof. Jiří Pokorný, prof. S. William A. Gunn a doc. Leo Klein.

SKPZ je mladá datem svého vzniku (září 2010), startem své činnosti (listopad 2010) a nastavenou pravidelnou činností (leden 2011),  přesto však zkušená prostřednictvím svých skalních členů, kteří se od prvních dní existence národního bezpečnostního systému České republiky a plnění úkolů v oblasti zajišťování bezpečnosti České republiky resortem vyrovnávají s realizací požadavků na připravenost resortu jako celku a jeho jednotlivých součástí.

Na pozadí časové linky, která má svůj počátek v 1998 a jejíž součástí jsou „plánovací cykly“ (dvou a čtyřleté podle problematiky), a na objemech zkušeností z jednotlivých cyklů byl zformulován základní smysl společnosti: rozvinout a kultivovat krizový management ve zdravotnictví jako nástroj resortu k dosažení efektivní úrovně schopnosti čelit následkům soudobých hrozeb jak na funkčnost systému poskytování zdravotní péče a zdravotnických služeb,  tak na zdravotním stavu populace České republiky.

Soudobé hrozby představují pro národní zdravotnický systém výzvu k připravenosti na rychlou reakci celého systému  (v řídících i výkonných strukturách) s cílem zajistit nezbytné dodávky zdravotnických služeb v podmínkách určovanými rozsahem dopadů – mimořádné události nebo krizové situace – a  nástroji řízení (krizové řízení).

Díky Vaší podpoře má dnes Společnost již více než 80 členů a rovněž přibývá těch, kteří se na vzniku a především rozvoji Společnosti aktivně podílejí.
Výbor společnosti připravil na volební období 2011 - 2014 své prohlášení, ve kterém představuje záměry a cíle Společnosti. Následně byl Výborem společnosti vytvořen Harmonogram - Plán činností na rok 2011, aby jste měli možnost sledovat činnost Společnosti a zároveň se na ni mohli aktivně podílet svými návrhy a doporučeními přispět i Vy. Své příspěvky zasílejte na email:
info@skpz.cz, příp. na tajemníka SKPZ: novakovas@centrum.cz.

Jelikož Společnost vydává vlastní odborný časopis Krizová připravenost zdravotnictví, najdete na našich stránkách i tématický přehled připravovaných témat pro jednotlivá čísla tohoto čtvrtletníku.


Děkujeme za Vaši návštěvu a těšíme se na osobní setkání a vzájemnou spolupráci.

Se srdečným pozdravem


                                                             MUDr. Josef Štorek, Ph.D.
                                                            Předseda společnosti
TOPlist

 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky