skpz nov

Přejít na obsah

Hlavní nabídka

Korespondence

O společnosti

5.1.2012
Podepsání prohlášení o vzájemné spolupráci OS ČLS JEP


V listopadu 2011 podepsali zástupci dvou odborných společností ČLS JEP dohodu o vzájemné spolupráci - za Společnost krizové připravenosti zdravotnictví předseda MUDr. Josef Štorek, PhD. a Společnost vojenských lékařů, farmaceutů a veterinárních lékařů předseda doc. MUDr. Leo Klein, CSc.
Společně tak chtějí deklarovat svou připravenost podporovat rozvoj odborného prostředí pro zvládání následků mimořádných událostí a krizových stavů v České republice.


5.3.2012
Podepsání dohody o partnerství s Asociací Záchranný kruh


V únoru letošního roku podepsal předseda Společnosti krizové připravenosti zdravotnictví další dohodu o spolupráci, tentokrát s prezidentnou Asociace Záchranný kruh Ing. Veronikou Krajsovou. Dohoda o partnerství, jak je tento dokument nazván, byla uzavřena za účelem vzájemné spolupráce při realizaci aklivit vedoucích ke zvýšení úrovně informovanosti, vzdělanosti a připlavenosti obyvatelstva a ostatních subjektů České republiky v oblasti běžných nebezpečí, mimořádných událostí a krizových situací.

 
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky