skpz nov

Přejít na obsah

Hlavní nabídka

Instituce

Odkazy

1. Zdravotnictví

Státní ústav pro kontrolu léčiv
http://www.sukl.cz

Toxikologické informaèní středisko
http://www.tis-cz.cz/

Česká lékařská společnost J. E. Purkyně
www.cls.cz

Ministerstvo zdravotnictví ČR
www.mzcr.cz

Státní zdravotní ústav
www.szu.cz

Asociace nemocnic ČR
http://www.ancr.cz/

Asociace českých a moravských nemocnic
http://acmn.cz/
Asociace zdravotnických záchranných služeb ČR
http://www.azzs.cz/


2. IZS a krizové řízení

Ministerstvo zdravotnictví ČR
www.mzcr.cz


Ministerstvo vnitra ČR
www.mvcr.cz

MV – HZS ČR
http://www.hzscr.cz/

Institut ochrany obyvatelstva Lázně Bohdaneč
www.ioolb.cz

MV – Policie ČR
http://www.policie.cz/

Ministerstvo obrany ČR
www.mocr.cz

Armáda ČR
www.acr.army.cz

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v ČR
http://www.msmt.cz/

Státní veterinární správa ČR
http://www.svscr.cz/

Český hydrometeorologický ústav
http://www.chmu.cz/portal/dt?portal_lang=cs&menu=JSPTabContainer/P1_0_Home

Státní úřad jaderné bezpeènosti
www.sujb.cz

Státní ústav radiační ochrany
www.suro.cz

Státní ústav jaderné, chemické a radiaèní ochrany
www.sujchbo.cz

Odkazy - Zajímavosti:
Seznam orgán
ů veřejné moci – projekt EPusa (MV ČR)
http://www.seznamovm.cz/ovm/welcome.do (tento už tam je)
http://www.epusa.cz/

Informační středisko pro medicínu katastrof při Úrazové nemocnici Brno
http://www.unbr.cz/article.asp?nArticleID=30&nDepartmentID=47&nLanguageID=1
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky