skpz nov

Přejít na obsah

Hlavní nabídka

Organy spolecnosti

O společnosti


Výbor společnosti
Jedná se o výkonný orgán, jehož členové byli zvoleni při listopadových volbách na konci roku 2010 (volební mandát na léta 2011 - 2014).

Revizní komise
Je kontrolním orgánem, jehož členové byli zvoleni při listopadových volbách na konci roku 2010 (volební mandát na léta 2011 - 2014).

Přípravný výbor
Přípravný výbor byl tvořen členy společnosti, kteří připravovali žádost o schválení nové odborné společnosti a další potřebné podklady pro její vznik. Činnost tohoto výboru byla ukončena dnem 25.11.2010, kdy proběhly volby a byly tak naplněny orgány společnosti - Výbor a Revizní komise.

Zakladatelé
Zakládajícímí osobami, které svými doporučeními přispěli ke vzniku Společnosti krizové připravenosti zdravotnictví a podpořili tak myšlenku založení nové odborné společnosti, se stali: prof. Pokorný, prof. Gunn a doc Klein.

Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky