skpz nov

Přejít na obsah

Hlavní nabídka

Pozvánky na akce

Akce a konference

23.3.2012
Informace pro účastníky semináře SKPZ v Brně

V přiložené Informaci naleznete organizační pokyny a program semináře. Učastníci semináře obdrží tištěný sborník abstraktů přednášek, pro zájemce je možnost si u tajemníka SKPZ objednat CD sborník prezentací.

5.3.2012
Pozvánka na seminář SKPZ v Brně


Ve dnech 27. a 28. března 2012 se v Brně v areálu Kampusu uskuteční další seminář SKPZ. Letošním tématem jsou "Mimořádné události spojené s únikem nebezpečných látek a úloha zdravotnického řetězce". V rámci odborného programu vystoupení zástupci Fakultní nemocnice Brno s jejich zkušenostmi z nácviku příjmu radiačně kontaminovaného pacienta, dále FN Ostrava s prezentací nácviku hromadného příjmu pacientů kontaminovaných chemickou látkou a FN Motol s jejich přístupem k zajištění bezpečnosti zdravotnického zařízení. Program semináře bude zveřejněn v polovině měsíce března.
Zájemci se mohou přihlásit zasláním vyplněného přihlašovacího formuláře na info@skpz.cz, kde si mohou rovněž vyžádat bližší informace k semináři.

Přednášející mohou svůj abstrakt zaslat na email info@skpz.cz v následující struktuře - formulář abstrakta.
Seznam vyžádaných přednášek a přednášejících

26.10.2011
Kurzy IPVZ


IPVZ v letošním roce připravilo mimo jiné kurz Mezinárodní zdravotnický řád (IHR 2005), který má pracovníky hygienických stanic a zdravotních  ústavů a další potenciální zájemce  seznámit s novelou zdravotního řádu, s jednotlivými součástmi a opatřeními.

Bližší informace najdete: http:/www.ipvz.cz/akce/37862-ter-Kurz-Mezinarodni-zdravotni-rad.aspx?cislokatedry=2070


21.10.2011

XII. Konference krizové připravenosti ve zdravotnictví


Poznamenejte si do svých diářů důležitý termín pro příští rok - další ročník konference se uskuteční v příštím roce ve dnech
16.-18. dubna 2012  ve Sloupu v Čechách. Konference proběhne ve třech dnech, o to však intezivněji, součástí bude opět pracovní jednání Shromáždění členů SKPZ. Bližší informace Vám budeme přinášet na našich stránkách. Těšíme se na Vás.16.10.2011
Psychologické aspekty op
ět v Hradci Králové

dovolujeme si Vás pozvat na 8. ročník konference Medicína katastrof, která se bude konat ve dnech 24. a 25. listopadu 2011 v Hradci Králové.  Letošní ročník je opět pořádán v reprezentačních prostorech Auly Univerzity Hradec Králové a je zaměřen na aktuální otázky oblastí medicíny katastrof a krizového řízení  ve zdravotnictví. Věříme, že i letošní ročník bude to správné místo pro prezentaci nových poznatků, výměnu zkušeností i společenská setkání.
Aktuálně přikládáme
program konference (20.10.2011).16.10.2011
Pozvánka na seminář o klimatických změnách v Brně

V pořadí již druhý seminář zaměřený na dopady klimatických změn do zdraví obyvatel a reakce zdravotnických systémů na hromadné postižení zdraví v souvislosti s těmito změnami jehož součástí je i vyhodnocení dotazníkové akce a představení check-listů určených pro zdravotnická zařízení a záchrannou službu i krajské úřady.31.8.2011
Pozvánka na konferenci Medicína katastrof Hradec Králové

dovolujeme si Vás pozvat na 8. ročník konference Medicína katastrof, která se bude konat ve dnech 24. a 25. listopadu 2011 v Hradci Králové. Letošní ročník je opět pořádán v reprezentaèních prostorech Auly Univerzity Hradec Králové a je zamìřen na aktuální otázky oblastí medicíny katastrof a krizového řízení ve zdravotnictví. Věříme, že i letošní ročník bude to správné místo pro prezentaci nových poznatků, výměnu zkušeností i společenská setkání.29.8.2011
Pozvánka na seminář - Problematika a specifika zásahů záchranných složek v regionu Šumava,dětský pacient v PNP, ukázky letecké techniky u LZS v ČR


Zveme Vás na odborný seminá
ř v Prášilech ve dnech 22. – 23. 9. 2011 v Plzni, jehož hlavním tématem je: dětský pacient v PNP.


24.8.2011
Nemocnice podporující zdraví - Podzimní škola WHO-HPH 2011 v
ČR

Ve dnech 12. – 13. zá
ří 2011 se v prostorách Ministerstva zdravotnictví ČR bude konat konference „Nemocnice podporující zdraví - Podzimní škola WHO-HPH v České republice“. Bližší informace a program naleznete na internetových stránkách MZ ČR: http://www.mzcr.cz/kvalita/dokumenty/nemocnice-podporujici-zdravi-podzimni-skola-who-hph-v-ceske-republice-_5192_2140_13.html


30.6.2011
Refresh kurz „Krizová připravenost zdravotnictví“


Uvedený kurz ve vyhlášeném termínu byl zrušen a uskuteční se v roce 2012.

Upozornění pro absolventy certifikovaného kurzu „Krizová připravenost rezortu zdravotnictví“, kterým je určeno následující oznámení:
NCO NZO p
řipravilo refresh kurz „Krizová připravenost zdravotnictví“. Kurz koná v době od 16. září do 18. září 2011. Přikládáme náplň kurzu, na který se mùžete přihlásit elektronicky prostřednictvím webových stránek NCO NZO nebo přímo u organizátorky kurzu paní Květy Oplatkové, email: oplatková@nconzo.cz.
Cena za uvedený kurz činí 2700,- Kč bez DPH.


20.6.2011
Pozvánka na konferenci o ZZS do Plzn
ě - "Dispečink - srdce záchranky"

Dovolujeme si Vás pozvat na odbornou konferenci pro operátory a další léka
řské i nelékařské pracovníky ZZS, která se uskuteční ve dnech 14. - 15. září 2011 v Plzni. Při příležitosti této konference se zřejmě uskuteční zasedání Výboru SKPZ.
http://www.zzspk.cz/konference-dispecink-srdce-zachranky/program.html
10.6.2011
Pozvánka na seminář o klimatických změnách v Brně

Seminář je zaměřen na dopady klimatických změn do zdraví obyvatel a reakce zdravotnických systémů na hromadné postižení zdraví v souvislosti s těmito změnami. Současně je seminář zamìřen na představení výzkumného zaměření projektu WHO v této oblasti. Přikládáme i informaččlánek o semináři, který připravilo Ministerstvo zdravotnitví ČR spoleènì s kanceláří WHO v Praze.


29.4.2011

F.S.C. BEZPEÈNOSTNÍ PORADENSTVÍ, a.s. ve spolupráci s oficiálním partnerem

Č
eska asociace bezpečnostních manažerů při příležitosti Mezinárodního veletrhu IDET a ISET 2011 pořádá konferenci Ochrana kritické infrastruktury, která se uskuteční dne 13. května 2011 v Hotelu Zámek v Čejkovicích. Program konference... (viz příloha).
Současně připomínáme, že ve dnech 10. až 14. května probíhá mezinárodní veletrh IDET v Brně na Výstaviši.


8.4.2011
Konference ČLK 2011 v Prùhonicích u Prahy na téma reforma zdravotnictví

Na této konferenci představí ministr zdravotnictví MUDr. Heger svoji reformu zdravotnictví a plán připravovaných legislativních zmìn. Dalšími pozvanými hosty, kteří přislíbili aktivní účast, jsou představitelé parlamentních politických stran, kteří se zabývají problematikou zdravotnictví. Podrobnosti naleznete v přiložené pozvánce.


Termín konání semináøe byl posunut na 3. kvìtna t.r.


Pandemie chřipky
– zkušenosti a jejich dopady na krizovou připravenost zdravotnictví
Seminář OS ČLS JEP
Termín a místo konání: 1. dubna 2011, NCO NZO v Brně
Přihlášky zasílejte do 25. března 2011 na email: novakovas@centrum.cz


1. Informace MEKA 2011

Informace ke XIV. ročníku konference,
který se uskuteční ve dnech 8. - 10. června 2011 v Luhačovicích
Přihlášky a další informace pro účastníky i přednášející najdete na www.medicinakatastrof.cz
Konference pracovníků krizové připravenosti ve zdravotnictví - pozvánka
Termín a místo konání: 18. až 21. dubna 2011, Sloup v Čechách
Návratka Sloup 2011 k vyplnìní
Program koference
Setkání členů SKPZ v Brně
Termín a místo konání: 4. února 2011, FN Brno


Medicína katastrof Brno 2011
Termín a místo konání: 3. února 2011, Holiday Inn v Brně
http://www.meka-brno.cz/


17th WCDEM-CALL FOR ABSTRACTS
The 17th World Congress on Disaster and Emergency Medicine
Termín a místo konání: 31. 5. – 3. 6. 2011 ČínaKatedra krizové připravenosti NCO NZO Brno pořádá následující kurzy:

Certifikovaný kurz : PEER PROGRAM PÉČE A PODPORY ZDRAVOTNICKÝM PRACOVNÍKŮM. STRATEGIE ZVLÁDÁNÍ PSYCHICKY NÁROČNÝCH PROFESNÍCH SITUACÍ

Certifikovaný kurz : KRIZOVÁ PŘIPRAVENOST REZORTU ZDRAVOTNICTVÍ

Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky