skpz nov

Přejít na obsah

Hlavní nabídka

Volby SKPZ

O společnosti


16.12.2010
Prezentace SKPZ Hradec 2010 s volbami


12.11.2010
Kandidátní listina pro volby SKPZ - Revizní komise

12.11.2010
Kandidátní listina pro volby SKPZ - Výbor

Předkládáme kandidátní listinu z členù SKPZ, které jste nominovali do voleb SKPZ 2010. Z těchto kandidátů budete moci vybírat a navrhovat členy do orgánù společnosti. Podle poètu získaných hlasù prostřednictvím hlasovacích lístků budou dne 25.11.2010 zvoleni členové Výboru společnosti a Revizní komise a následně i stanoveni předsedové těchto orgánů.

1.11.2010
Seznam členů SKPZ k 31.10.2010

Aktuální seznam členù Spoleènosti krizové připravenosti zdravotnictví k 31.10.2010, z nichž zároveň můžete vybírat kandidáty do voleb SKPZ 2010.

1.11.2010
Volby SKPZ - volené funkce


Volby SKPZ

Pozvánka zasedání členů SKPZ Hradec 2010

Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky